wtorek, 7 maja 2013

Od mieszania się nie poprawi

Od mieszania się nie poprawi - Adam Płaźnik 07.05.2013 Gazeta Wyborcza

W marcu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało raport "Nauka w Polsce, 2013, edycja 1". Ten liczący ponad 60 stron i przejrzyście zredagowany dokument tchnie optymizmem: pokazuje przełomowy wzrost nakładów państwa na naukę, konsolidację zespołów badawczych, rosnącą rolę nauki w gospodarce kraju.