wtorek, 21 maja 2013

Rząd przyjął założenia nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym

wtorek, 21 maja 2013 - MNiSW

Otwarcie uczelni na kształcenie ustawiczne, lepsza jakość studiów i większe szanse absolwentów na rynku pracy oraz stypendia za wyniki w nauce już od pierwszego roku studiów - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, przedłożone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.