piątek, 10 maja 2013

Wielkie pieniądze również dla humanistów

Wielkie pieniądze również dla humanistów - Grażyna Raszkowska 08-05-2013 Rzeczpospolita

Zagraniczne granty 
i stypendia to najlepszy sposób finansowania badań naukowych, również tych 
z dziedziny literatury, 
filozofii czy historii.