sobota, 18 maja 2013

Dajmy szkole dobre życie!

Dajmy szkole dobre życie! [list] - Czytelniczka 17.05.2013 Gazeta Wyborcza

Ucznia należy traktować podmiotowo i z szacunkiem. Słuchać, nauczać, myśleć o drodze, a nie o wyniku, jaki ma osiągnąć. Należy pomagać każdemu w kształceniu i rozwoju.