wtorek, 4 stycznia 2011

Senacka komisja przyjęła budżet nauki

Senacka komisja przyjęła budżet nauki - 2011-01-04 Nauka w Polsce

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przyjęła w poniedziałek część ustawy budżetowej, obejmującą wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe. "Na szkolnictwo wyższe na 2011 rok zaplanowano w budżecie łączne wydatki w kwocie 10,1 mld zł, z tego z budżetu państwa przeszło 9,5 mld zł, a ze środków europejskich 620 mln złotych. W relacji do 2010 roku te wydatki wzrastają nominalnie o 4,4 proc." - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek.