piątek, 21 stycznia 2011

Prof. Skubis: Zerwiemy ze wstydliwą wieloetatowością na uczelniach

Prof. Skubis: Zerwiemy ze wstydliwą wieloetatowością na uczelniach - Rozmawiała Beata Łabutin - 2011-01-20 Gazeta Wyborcza Opoloe

Dobrze, że ta reforma szkolnictwa wyższego wyruguje zjawisko wieloetatowości, zjawisko które przybrało rozmiary wprost zawstydzające - mówi rektor Politechniki Opolskiej Jerzy Skubis.