środa, 26 stycznia 2011

Kolejny stracony rok - o braku reform polskiej nauki

Kolejny stracony rok - o braku reform polskiej nauki - Adam Fularz 21.1.2011 Gazeta Finansowa str.37 Analizy

W polskiej polityce jest zbyt mało wykształconych osób, co jest pokłosiem polskiego systemu edukacyjnego. Nie istnieje u nas bowiem przejrzysty i wiarygodny system egzaminacji studentów. Przez pierwszy rok po studiach pracowałem w komisjach egzaminacyjnych brytyjskiego uniwersytetu w Leeds, gdzie obowiązywał ten sam standard egzaminowania, co w RFN. Ale jakże odmienne były te standardy nauczania i egzaminowania od sytuacji w Polsce! To były dwa różne światy.

artykul dostepny na blogu Autora