piątek, 21 stycznia 2011

Prof. Dietl członkiem Europejskiej Rady ds. Badań

Prof. Dietl członkiem Europejskiej Rady ds. Badań - 2011-01-21 Nauka w Polsce

Prof. Tomasz Dietl został członkiem Europejskiej Rady ds. Badań (ang. European Research Council - ERC). Od lutego będzie reprezentował Polskę w 22-osobowym zespole, powoływanym przez Komisję Europejską - poinformowała Katarzyna Łukaszewska z Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Tomasz Dietl jest pracownikiem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w fizyce niskich temperatur, fizyce półprzewodników, nanotechnologii i spintronice.