piątek, 28 stycznia 2011

Sposób na przekształcenia w PAN

Sposób na przekształcenia w PAN - kno 28-01-2011 Rzeczpospolita

Prezes Polskiej Akademii Nauk powoła komisję w celu połączenia instytutów lub jednostek naukowych
Takie uprawnienie daje mu rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Nowe przepisy dzisiaj wchodzą w życie.