niedziela, 16 stycznia 2011

Minister Barbara Kudrycka odpowiada prof. Karolowi Modzelewskiemu

Minister Barbara Kudrycka odpowiada prof. Karolowi Modzelewskiemu - Barbara Kudrycka 2011-01-16 Gazeta Wyborcza

Największe zagrożenie dla polskiej nauki prof. Modzelewski widzi w kulcie rynku. Moim zdaniem nie ma sprzeczności między rynkiem a najwyższej jakości swobodną wymianą intelektualną. Wprost przeciwnie. Tak przecież było 2,5 tysiąca lat temu w Atenach, gdy najżywsza wymiana idei i myśli intelektualnej tej epoki, a kto wie, może całej historii ludzkości, odbywała się w Agorze, czyli na rynku miasta.