wtorek, 25 stycznia 2011

Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu usług badawczych

Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu usług badawczych - Katarzyna Pazdyka 2011-01-25 KATARZYNA PAZDYKA

PROCEDURY USTAWY - Prawo zamówień publicznych przy zamawianiu usług badawczych znajdują zastosowanie jedynie w sytuacji gdy ich wyniki służą wyłącznie zamawiającemu na użytek jego własnej działalności i są w całości opłacane przez zamawiającego