środa, 30 czerwca 2010

Wyższe szkolnictwo niepubliczne na rozdrożu?

Wyższe szkolnictwo niepubliczne na rozdrożu? - 29.06.2010 Perspektywy

Wyższe szkolnictwo niepubliczne na rozdrożu? Zrównanie praw studentów z uczelni publicznych i niepublicznych w zakresie finansowania ich studiów w trybie stacjonarnym jest jednym z najważniejszych wniosków z ogłoszonego właśnie raportu Wyższe szkolnictwo niepubliczne w Polsce 2010. Przygotowała je Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) i Fundacja Edukacyjna Perspektywy.