czwartek, 24 czerwca 2010

Pracownicy naukowi: Karą za plagiat będzie zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Pracownicy naukowi: Karą za plagiat będzie zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia - Urszula Mirowska, 2010-06-24 Dziennik Gazeta Prawna

Minowany pracownik naukowy zatrudniony w instytucie badawczym, który dopuści się plagiatu lub sfałszuje wyniki badań, zostanie zwolniony z pracy bez wypowiedzenia.