piątek, 11 czerwca 2010

Licencjat traktowany jak studia wyższe

Licencjat traktowany jak studia wyższe - Sylwia Gortyńska 11-06-2010 Rzeczpospolita

Czytelniczka ma problem z wyliczeniem przysługującego jej urlopu. Ukończyła szkołę średnią zawodową w 2004 r., podjęła zatrudnienie. Zrobiła rok przerwy w nauce a następnie od kolejnego roku akademickiego, tj. od października 2005 r., podjęła naukę na studiach zaocznych I stopnia i uzyskała tytuł licencjacki 15 lipca 2008 r. Od października 2008 r. do chwili obecnej jest na II stopniu studiów (studia magisterskie). Czy wymiar urlopu może liczyć od daty uzyskania dyplomu licencjackiego?