wtorek, 8 czerwca 2010

Listy do "Rzeczpospolitej": "O reformie nauki"

Listy do "Rzeczpospolitej": "O reformie nauki" - 08.06.2010, Czytelnicy

Naukowcy z 35 instytutów PAN wystosowali list otwarty do p.o. prezydenta, marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, dając w ten sposób wyraz swojemu zaniepokojeniu o przyszłość polskiej nauki („Naukowcy z PAN chcą weta“, „Rz“ z 13.05.2010 r.). Wraz z koleżankami i kolegami z instytutów, które reprezentujemy, podzielamy ich niepokój. Więcej, niepokój ten podzielają wszyscy naukowcy i wszyscy Polacy, którzy rozumieją wagę harmonijnego rozwoju nauki i wyższego nauczania dla Polski, jej rozwoju cywilizacyjnego i kultury. Nauka i nauczanie są zagrożone przez ich chroniczne niedofinansowanie. (...)