poniedziałek, 7 czerwca 2010

Nauczyciele po pierwszym semestrze muszą otrzymać wyrównanie za nadgodziny

Nauczyciele po pierwszym semestrze muszą otrzymać wyrównanie za nadgodziny - Artur Radwan, 7.6.2010 Dziennik Gazeta Prawna

Nauczycielowi zatrudnionemu przez uczelnię na jeden semestr przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy.

Sygn. akt I PZP 4/2010