piątek, 25 czerwca 2010

Jak budować więzi pomiędzy nauką i biznesem?

Jak budować więzi pomiędzy nauką i biznesem? - paku, 24-06-201 Dziennik Internautow

Dzisiaj w Warszawie odbędzie się konferencja otwierająca projekt „Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych”, którego zadaniem jest budowanie powiązań pomiędzy nauką, a biznesem w celu komercjalizacji badań naukowych.