poniedziałek, 21 czerwca 2010

Prorektor nie mógł rozpoznać odwołania

Prorektor nie mógł rozpoznać odwołania - Danuta Frey 21-06-2010 Rzeczpospolita

Walne zebranie Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nie ma uprawnień do reprezentowania samorządu wobec władz uczelni

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. I SA/Wa 1880/09).