poniedziałek, 16 listopada 2009

Więcej ubogich studentów skorzysta z kredytów

Więcej ubogich studentów skorzysta z kredytów - Jolanta Góra-Ojczyk 16 listopada 2009 r

Osoby starające się o kredyt studencki, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, będą mogły uzyskać stuprocentowe poręcznie Banku Gospodarstwa Krajowego