piątek, 13 listopada 2009

O plagiatach w prasie 13 listopada

  • Pułkownik pożyczył habilitację - Aleksandra Pezda 2009-11-13 Gazeta Wyborcza
    Pułkownik z Akademii Obrony Narodowej przepisał pracę habilitacyjną od kolegi. Na uczelni o tym wiedzą, ale pracę przyjęli, bo kolega pułkownika nie protestuje