czwartek, 19 listopada 2009

W Pałacu Prezydenckim wręczono nominacje profesorskie

W Pałacu Prezydenckim wręczono nominacje profesorskie - 17.11.2009 PAP onet.pl

Wzrost scholaryzacji na poziomie uczelni wyższych do ok. 50 proc. każdego rocznika to sukces polskich uczelni i ich pracowników, sukces, którego Państwo są współautorami - napisał w liście skierowanym do nowo nominowanych profesorów prezydent Lech Kaczyński.
(...)

Lech Kaczyński podkreślił w skierowanym do uczonych piśmie, że w jego opinii, choć w polskiej nauce i na uczelniach potrzebne są zmiany o charakterze strukturalnym, to równocześnie opowiada się za utrzymaniem instytucji habilitacji i profesury, zwanej belwederską lub prezydencką.


"Stanowią one specyfikę naszego systemu, ale uważam, że sprawdziły się, jako stopień w karierze kilku ostatnich pokoleń uczonych, sposób weryfikacji i czynnik mobilizujący. Oczywiście należałoby przy tym uprościć i przyspieszyć drogę do tej naukowej samodzielności, ułatwiając awans zawodowy młodszym uczonym, tak by tytuł profesora coraz rzadziej stanowił ukoronowanie długoletnich wysiłków, częściej zaś otwierał nowe możliwości" - zaznaczył prezydent.
(...)