poniedziałek, 9 listopada 2009

"Niski poziom jest efektem masowości kształcenia"

"Niski poziom jest efektem masowości kształcenia" - Klara Klinger Dziennik Gazeta Prawna

Trzy pytania do BARBARY KUDRYCKIEJ, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Co się dzieje z polską nauką? Znów w tym rankingu uczelni mamy niskie miejsce.