środa, 16 lipca 2014

Zwolniony, a i tak zapłaci

Zwolniony, a i tak zapłaci - 16 lipca 2014 Aleksander Jarosz
 Grzegorz Kuś Rzeczpospolita

Z WOKANDY | Ostatnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdzają coraz częstszą praktykę kontrolowania przez fiskusa rozliczeń uczelni w zakresie podatku od nieruchomości.