poniedziałek, 21 lipca 2014

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP - 22 lipca 2014 r.

godz.12.30, sala  217
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 682, druki sejmowe nr 2085, 2471 i 2471-A).