czwartek, 10 lipca 2014

Kolejny etap prac sejmowych nad nowelą ustawy o finansowaniu nauki

czwartek, 10 lipca 2014 - MNiSW  

Więcej pieniędzy dla najlepszych jednostek naukowych, nowa definicja naukowca rozpoczynającego karierę naukową czy wreszcie priorytet finansowy dla infrastruktury badawczej o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Polski – to tylko niektóre z rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki. Proponowane przez resort nauki nowe zapisy były tematem dzisiejszej Podkomisji Stałej do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w niej sekretarz stanu w MNiSW prof. Marek Ratajczak.

Zaproponowane zmiany w ustawie o zasadach finansowania nauki ułatwią nie tylko wspieranie strategicznej infrastruktury badawczej i wzmocnienie aktywności Polaków w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Nowelizacja umożliwi również kierowanie większego strumienia pieniędzy do najlepszych jednostek naukowych (z kategorią A i A+). W projekcie znalazła się też wyczekiwana przez środowisko młodych badaczy definicja „osoby rozpoczynającej karierę naukową”. W kategorii tej będą się mieścić osoby prowadzące działalność naukową bez względu na wiek (w odróżnieniu od „młodego naukowca”, który nie ukończył 35 lat).  

System POLON zostanie poszerzony o dane o systemie nauki. Uwzględnione zostaną w nim informacje o osiągnięciach naukowych jednostek, innowacyjnych, wdrożeniowych. Dostęp do większości z nich będzie otwarty i powszechny.

Rozszerzona zostanie też definicja działalności upowszechniającej naukę o takie znaczenia, jak upowszechnianie, promocja i popularyzacja dokonań naukowych w skali krajowej i międzynarodowej, finansowanie kosztów utrzymania zasobów ważnych dla nauki i jej dziedzictwa. Ponadto nowelizacja umożliwi finansowanie działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej zagranicą. Dzięki tej zmianie polscy naukowcy będą mogli się włączyć w duże, międzynarodowe projekty badawcze przy wykorzystaniu tej infrastruktury.  

W ustawie zapisano też podstawowe kryteria, uwzględniane przy przyznawaniu środków na naukę (szczegółowe zostaną zawarte w rozporządzeniu). Przy finansowaniu dużej i strategicznej infrastruktury badawczej ważne będą: kategoria naukowa jednostki, umieszczenie na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, posiadany program badań naukowych i prac rozwojowych, znaczenie inwestycji dla celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.