środa, 9 lipca 2014

Minister nauki: drugi kierunek studiów bez opłat

środa, 9 lipca 2014 - MNiSW

  Zniesienie opłat za drugi kierunek, uwłaszczenie naukowców, promocja uczenia się przez całe życie, a także związki uczelni – to były główne tematy dzisiejszej debaty sejmowej nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podczas drugiego czytania ustawy rząd poparł m.in. poselską poprawkę, która znosi odpłatność za drugi kierunek studiów, dostosowując prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podczas debaty prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła, że mimo iż Trybunał dał resortowi czas na wprowadzenie zmian do końca września 2015 r., ministerstwo chce, by już teraz studenci mieli pełną jasność co do obowiązujących reguł.  – „By nie stawiać w niepewności kolejnych studentów i dostosować prawo do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego, rząd poprze zniesienie odpłatności za drugi kierunek.” – mówiła minister nauki.

   Podczas sejmowej debaty poruszana była także kwestia uwłaszczenia naukowców. Nowością w stosunku  do wcześniejszych propozycji jest rozwiązanie przewidujące, że obie strony jeśli dojdą do porozumienia, będą mogły przyjąć elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one w umowie rozwiązania dotyczące praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji. Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana, wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Skrócony zostanie jednak (w stosunku do wcześniejszych propozycji)  termin na podjęcie przez uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji - z 6 do 3 miesięcy.

Nowelizacja odnosi się też do kwestii uczenia się przez całe życie. Nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.

  „Cały świat próbuje dziś zdefiniować na nowo rolę i cele uczelni, które będą kształcić myślących obywateli, twórczych i lepiej rozumiejących świat. Jednocześnie zastanawia się co zrobić, aby absolwenci opuszczający mury uczelni nie zasilali rzeszy bezrobotnych. I to w sytuacji, gdy często firmy nie mogą znaleźć pracowników o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach.” – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska. Nowelizacja ustawy wzmacnia szanse studentów i absolwentów na rynku pracy. Wprowadza ona m.in obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni).

   Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym daje również możliwość tworzenia związków uczelni na nowych zasadach. Na korzystniejszych warunkach pozwoli uczelniom m.in. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie.