sobota, 26 lipca 2014

Parlament przyjął nową ustawę o szkolnictwie wyższym

Parlament przyjął nową ustawę o szkolnictwie wyższym - J.K. 25-07-2014 Rzeczpospolita

Zniesienie opłat za drugi kierunek, nowe zasady komercjalizacji, uczenie się przez całe życie, nowe zasady bliższej współpracy uczelni – to tylko niektóre z regulacji zawartych w nowym prawie.