wtorek, 8 lipca 2014

Finał prac nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym

wtorek, 8 lipca 2014 - MNiSW

W posiedzeniu plenarnym Sejmu 9 lipca (środa), o godz. 14:00 weźmie udział minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Ok. godz. 15:15 przewidujemy w Sejmie briefing prasowy z udziałem minister nauki.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przynosi ogromną zmianę, dzięki której studia będą ściślej połączone ze środowiskiem pracy, studenci lepiej przygotowywani do wejścia na rynek, a uczelnie będą mogły poszerzać współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym. W nowelizacji mowa jest też m.in. o tzw. „uwłaszczeniu naukowców”, związku uczelni i „uczeniu się przez całe życie”.  Ustawa odnosi się również do odpłatności za drugi kierunek studiów.

Trzecie czytanie ustawy przewidziane jest na 11 lipca (piątek).

Z kolei w czwartek 10 lipca, o godz. 9:15, kolejny etap sejmowych prac nad naszą drugą nowelizowaną ustawą o zasadach finansowania nauki.  W Podkomisji Stałej do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie uczestniczył wiceminister nauki prof. Marek Ratajczak.