środa, 4 grudnia 2013

Zmiana w kierownictwie MNiSW

środa, 4 grudnia 2013 - MNiSW

Dziś pracę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyła prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska. Premier Donald Tusk przyjął jej rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu. 


Prof. M. E. Orłowska w latach 2008-2013 pełniła funkcję sekretarza stanu w MNiSW. Zajmowała się sprawami związanymi z nadzorem, rozwojem i finansowaniem nauki, w szczególności inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, programów i przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy stypendiów dla wybitnych naukowców. Odpowiadała też za współpracę międzynarodową oraz promocję polskiej nauki i wyższej edukacji za granicą.

Do zadań prof. Marii Elżbiety Orłowskiej należały też sprawy związane z udziałem w pracach Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz współpraca m.in. z Radą Młodych Naukowców i Komitetem Polityki Naukowej. Nadzorowała wdrażanie projektów systemowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz działań finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Sprawowała także nadzór nad dwiema nadrzędnymi agencjami wykonawczymi MNiSW finansującymi polską naukę oraz transfer wiedzy i technologii: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Centrum Nauki. Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska była również Koordynatorem Zespołu ds. Oceny Skutków Regulacji w MNiSW.