piątek, 6 grudnia 2013

Miejsce polskiej nauki w zmieniającym się świecie

wtorek, 26 listopada 2013 - Andrzej Jajszczyk, NCN 

Wykład wygłoszony w Polskiej Akademii Umiejętności 11 kwietnia 2011.