piątek, 13 grudnia 2013

NSZZ "Solidarność": subsydia publiczne nie dla uczelni prywatnych

NSZZ "Solidarność": subsydia publiczne nie dla uczelni prywatnych - 12.12.2013 PAP - Nauka w Polsce

Subsydia publiczne na kształcenie studentów studiów stacjonarnych nie powinny być dostępne dla uczelni prywatnych - ocenia Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”. Wyraża też nadzieję, że nowe uregulowania nie pozwolą na marnotrawienie środków publicznych.