piątek, 13 grudnia 2013

Skazani na brak wiedzy

Skazani na brak wiedzy - Artur Grabek 13-12-2013
Zaledwie co czternasty absolwent wyższej uczelni pochodzi 
z rodziny o słabym wykształceniu.
Jak otworzyć drogę do indeksu - Artur Grabek 13-12-2013 Rzeczpospolita
Eksperci proponują zmiany w systemie edukacji, by wyrównać szanse dzieci z rodzin dobrze i źle wykształconych.