sobota, 24 sierpnia 2013

System kształcenia zawodowego w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem prof. dr hab. Mieczysława Kabaja pt. „System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności – Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce”. W swoim opracowaniu prof. Kabaj opisuje rozwiązania systemowe w zakresie organizacji kształcenia zawodowego, łączącego naukę w szkole z praktyką zawodową.  Jak pokazuje przykład Polski i wielu innych krajów, taka forma szkolenia najlepiej przygotowuje do potrzeb i warunków panujących na rynku pracy.

Publikacja skierowana jest do osób związanych z problematyką kształcenia zawodowego i rynku pracy oraz do instytucji i osób zajmujących się kwestiami związanymi ze szkolnictwem zawodowym.

Opracowanie: LINK