poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Rybiński: Kształćmy przedsiębiorców, a nie korposzczury

Rybiński: Kształćmy przedsiębiorców, a nie korposzczury - 26.08.2013 Dziennik Gazeta Prawna

Powoli kończą się wakacje i niedługo miliony dzieci rozpoczną naukę, a chwilę potem półtora miliona studentów powróci na uczelnie. Powszechnie sądzimy, że wykształcenie jest kluczem do sukcesu, że lepiej wykształcone społeczeństwa radzą sobie lepiej niż te gorzej wykształcone, podobnie jest w przypadku rodzin. Stąd wynika powszechny pęd do wiedzy i do studiowania. Warto zweryfikować te poglądy. Niedawno ukazała się publikacja OECD pt. „Education at Glance 2013”, pokazująca trendy w edukacji w krajach członkowskich tej organizacji.