wtorek, 27 sierpnia 2013

Informacja Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych NCN

poniedziałek, 26 sierpnia 2013 - NCN
Rada NCN informuje, że począwszy od konkursów NCN ogłoszonych w dniu 15 czerwca br. warunki konkursów przewidują możliwość przyznania stypendium naukowego młodym naukowcom w związku z realizacją przez nich zadań badawczych w projektach NCN.
Zasady przyznawania stypendiów naukowych w projektach NCN określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. zatwierdził zasady przyznawania stypendiów naukowych, przedstawionych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.