czwartek, 1 sierpnia 2013

Stypendia nie na każdym kierunku studiów. O przyznaniu pieniędzy zadecyduje rektor

Stypendia nie na każdym kierunku studiów. O przyznaniu pieniędzy zadecyduje rektor - Urszula Mirowska-Łoskot 1.08.2013 Dziennik Gazeta Prawna

Resort nauki kolejny raz chce zmienić zasady przyznawania stypendium dla najlepszych studentów. Proponuje, aby świadczenie to mogło dostawać nie więcej niż 10 proc. uczących się na uczelni. Obecnie jest ono zagwarantowane dla nie więcej niż 10 proc. osób, ale na każdym kierunku. Oznacza to, że rektor będzie mógł przyznawać wsparcie dla studentów wybranych specjalności w danej szkole wyższej. Na przykład otrzymają je uczący się na informatyce, a pominięci zostaną ci studiujący pedagogikę czy filologię.