sobota, 24 sierpnia 2013

45 wybitnych naukowców z nagrodami premiera

45 wybitnych naukowców z nagrodami premiera - 24.08.2013 PAP - Nauka w Polsce

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne otrzymało 44 wybitnych naukowców i jeden zespół naukowy.