czwartek, 1 sierpnia 2013

Światowy wyścig po szare komórki

Światowy wyścig po szare komórki - 31.07.2013 obserwatorfinansowy.pl

Gdy w grę wchodzą wyjazdy najbardziej wykwalifikowanych pracowników dyskusja o migracji staje się szczególnie gorąca. Co dziesiąty wynalazca pracuje zagranicą. Wnioski patentowe, które pozwalają śledzić wędrówki odkrywców po całym świecie, stają się obecnie cennym źródłem danych o motywach i powodach opuszczenia przez nich ojczyzny.