niedziela, 21 lipca 2013

Śmierć rosyjskiej nauki

Śmierć rosyjskiej nauki - Wacław Radziwinowicz 19.07.2013 Gazeta Świąteczna

Jak poradzić sobie z niepokornymi akademikami? Zamienić instytucję z 300-letnią historią na naukowy klub dyskusyjny