piątek, 19 lipca 2013

KUL znowu na deskach. Bezprawnie zwolniona ma rację

KUL znowu na deskach. Bezprawnie zwolniona ma rację - Paweł P. Reszka 16.07.2013 Gazeta Wyborcza

Kolejne zwycięstwo pani doktor zwolnionej z KUL po tym, gdy pozwała przełożonego. Decyzja Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, który odrzucił jej habilitację, została uchylona. Powód? Rada wydziału mogła się kierować względami innymi niż naukowe