poniedziałek, 8 lipca 2013

5 mln zł kary za brak ogłoszenia

5 mln zł kary za brak ogłoszenia - cyran 08-07-2013 Rzeczposplita

Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu stracił 
część unijnej dotacji
 za nieopublikowanie 
w Dzienniku Urzędowym UE nowego terminu składania ofert.