piątek, 5 lipca 2013

Recenzja habilitacyjna to informacja publiczna

Recenzja habilitacyjna to informacja publiczna - Paweł Sikora 04-07-2013 Rzeczpospolita

Recenzja jako element przewodu habilitacyjnego, dotyczącego nadania stopnia naukowego jest informacją publiczną.