środa, 31 lipca 2013

Król: Wrócimy do filozofii

Król: Wrócimy do filozofii - 31.07.2013 Dziennik Gazeta Prawna

Właśnie zakończyła się pierwsza tura – będą jeszcze dogrywki – rekrutacji na studia. Utrzymuje się tendencja narastająca od kilku lat. Coraz mniej chętnych na kierunki płatne, coraz mniej chętnych w ogóle. Naturalnie winny tej sytuacji jest niż demograficzny, ale także obserwowane tendencje do przesuwania studiów na później czy też rezygnowania z nich na rzecz średnich szkół zawodowych. Ukończenie studiów bywa konieczne dla wykonywania pewnych zawodów (wójt i sekretarz gminy), ale straciło świeżo pozyskany status równy niemal szlachectwu. Skoro nie ma po nich pracy lub pieniędzy, to takie decyzje świadczą o rozsądku.