wtorek, 16 kwietnia 2013

Wzrośnie efektywność finansowania nauki

wtorek, 16 kwietnia 2013 - MNiSW

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.