środa, 3 kwietnia 2013

Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś uczestnikiem posiedzenia sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

03 kwietnia 2013 - KRASP

4 kwietnia 2013 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, w którym udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W trakcie obrad rozpatrzona zostanie Informacja ministra nauki i szkolnictwa wyższego nt. funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora wraz ze stanowiskiem wobec problemu tzw. „turystyki habilitacyjnej”.