poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Na jakich zasadach można zwolnić nauczyciela akademickiego

Na jakich zasadach można zwolnić nauczyciela akademickiego - 8.04.2013 Dziennik Gazeta Prawna

Warunki zatrudniania nauczycieli akademickich regulują odrębne przepisy prawa o szkolnictwie wyższym, a nie Kodeks pracy. W niej szczegółowo jest określone, kiedy rektor może, a kiedy musi wypowiedzieć umowę.