czwartek, 4 kwietnia 2013

System eWUŚ nie widzi absolwentów

System eWUŚ nie widzi absolwentów - Katarzyna Nowosielska, Jolanta Ojczyk 03-04-2013 Rzeczpospolita

Część uczniów i studentów jest pozbawiona prawa do bezpłatnej opieki medycznej.