czwartek, 4 kwietnia 2013

Uczelnie nie będą musiały monitorować karier absolwentów

Uczelnie nie będą musiały monitorować karier absolwentów - Urszula Mirowska-Łoskot 4.03.2013 Dziennik Gazeta Prawna

Informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zatrudnieniu byłych studentów trafią tylko do resortu nauki. Szkoły wyższe będą miały dostęp jedynie do zbiorczych informacji. Resort nauki planuje zwolnić je z obowiązkowego śledzenia losów takich osób po zakończeniu kształcenia