niedziela, 8 lipca 2012

Uniwersytecki biznes w kryzysie

Uniwersytecki biznes w kryzysie - Tadeusz Pomianek 05-07-2012 Rzeczpospolita

Czy minister Barbara Kudrycka prowadzi konsekwentną politykę preferowania uczelni publicznych kosztem niepublicznych? – niepokoi się prezes edukacyjnego Lewiatana