środa, 18 lipca 2012

Kierunki zamawiane z dobrymi efektami

środa, 18 lipca 2012 - MNiSW
Praktyki i wizyty w polskich i zagranicznych firmach, branżowe szkolenia zakończone zdobyciem zawodowych uprawnień, indywidualne zajęcia z tutorami – tak uczelnie podnosiły atrakcyjność zajęć na kierunkach zamawianych.
W Warszawie 16-17 lipca odbyło się spotkanie ewaluacyjne z przedstawicielami uczelni, podsumowujące pilotażową edycję rządowego programu „kierunki zamawiane”. Przedstawiciele czterech uczelni technicznych zaprezentowali katalog dobrych praktyk, pokazujących jak efektywnie można wykorzystać dofinansowanie otrzymane w ramach programu, by podnieść atrakcyjność kształcenia na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Politechnika Lubelska m.in. wyposażyła laboratoria w nowoczesny specjalistyczny sprzęt, z którego mogli korzystać studenci, zorganizowała wyjazdy na zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach, zaangażowała specjalistów-praktyków do prowadzenia wykładów i ćwiczeń. Studenci tej uczelni odbyli także zajęcia z przedsiębiorczości, na których dowiedzieli się, jak stawiać pierwsze kroki we własnym biznesie. Politechnika Białostocka prowadziła m.in. branżowe warsztaty językowe dla studentów, kursy i szkolenia kończące się uzyskaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych. Z kolei Politechnika Poznańska zorganizowała m.in. liczne wyjazdy studyjne do firm polskich i zagranicznych, podczas których studenci zapoznawali się z najnowszymi technologiami. Zwiedzili np. fabrykę Citroena we Francji oraz Volkswagena w Niemczech. Natomiast studenci Politechniki Łódzkiej mogli m.in. skorzystać ze specjalnych indywidualnych zajęć z tutorami, wykładów profesorów z Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Irlandii, specjalistycznych kursów, które ułatwiły absolwentom wejście na rynek pracy oraz internetowych konsultacji. Poza tym najlepsi studenci objęci rządowym programem „Kierunki zamawiane”, otrzymywali stypendia motywacyjne nawet do 1000 zł miesięcznie. Mogli też korzystać z zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych.

Przedstawiciele uczelni przyznają, że efekty podniesienia jakości kształcenia są widoczne. Studenci kierunków zamawianych mają wyższe średnie ocen, większy ich odsetek kończy studia (80 proc.), a absolwenci łatwiej znajdują zatrudnienie w wielu branżach, m.in. w firmach produkujących artykuły medyczne, laboratoriach, firmach informatycznych czy instytucjach finansowych. Poza tym wyraźnie wzrosło zainteresowanie studiami na kierunkach ścisłych i technicznych, np. Politechnice Łódzkiej przed rozpoczęciem programu trudno było zachęcić młodzież do studiowania matematyki – w tym roku na 180 miejsc zgłosiło się 360 kandydatów.

Studenci pierwszej pilotażowej edycji z 2008 roku już zakończyli studia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przystąpiło do oceny przebiegu kształcenia na tych kierunkach. Sprawdza m.in. czy uczelnie wywiązały się z podjętych zobowiązań. Kolejne edycje konkursów, realizowanych już przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będą także poddane zewnętrznemu audytowi i ewaluacji.